Skip to content

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Ewa Maria Macioszczyk & Anna Roguszczak

O nas

Zespół tworzą:
Rzeczoznawca majątkowy
mgr inż. Ewa Maria Macioszczyk

– dyplom magistra inzyniera geodezji urządzeń rolnych Akademia Rolnicza we Wrocławiu
– absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Akademia Rolnicza we Wrocławiu
– absolwentka studiów podyplomowych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
– absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 1123 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
– ukończone specjalistyczne szkolenia w zakresie szacowania dla potrzeb:
• skarbowo-podatkowych
• sektora bankowego
• sądowych
• wyceny mienia zabużańskiego
– biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu
– członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej

Rzeczoznawca majątkowy
mgr inż. Anna Roguszczak

– dyplom magistra inżyniera zarządzania i marketingu Politechnika Poznańska
– absolwentka kursów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Towarzystwo Oświatowe PROFIL w Poznaniu
– absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
– uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 7620 nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 
– ukończone specjalistyczne szkolenia w zakresie szacowania dla potrzeb sektora bankowego
– członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej

O kancelarii

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego rozpoczęła swą działalność w 1995 r.
Dysponujemy:
– wieloletnim doświadczeniem
– profesjonalną wiedzą
– niezbędnym potencjałem;
co pozwala nam sprawnie i terminowo wywiązywać się z przyjętych zleceń.

Stale doskonalimy kwalifikacje zawodowe. Wykonując powierzone nam zadania kierujemy się zasadami:
– bezstronności
– obiektywności
– poufności

Wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywanymi czynnościami traktujemy jako tajemnicę zawodową.

Odbiorcami naszych prac są:
– osoby fizyczne i prawne
– podmioty gospodarcze
– jednostki samorządu terytorialnego
– organy administracji publicznej
– banki
– sądy

Oferta

Określenie wartości:
– nieruchomości
• gruntowych niezabudowanych
• zabudowanych
• lokalowych
• budynkowych i budowli
– maszyn i urządzeń trwale z nieruchomością związanych
– części składowych nieruchomości
– ograniczonych praw rzeczowych
– nakładów
– aportów i kosztów wytworzenia środków trwałych
– spadków, podstawy obliczenia wysokości PCC
– opłaty adiacenckiej
– opłaty lub odszkodowania w związku ze zmianą planu zagospodarowania
– aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do:
– uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali
– pozasądowego zniesienia współwłasności

Opracowania sporządzamy niezależnie od rodzaju wycenianych nieruchomości, ich położenia i przeznaczenia a także niezależnie od podmiotu i celu wyceny.

Działamy zgodnie:
– z zasadami wynikającymi z przepisów prawa
– ze standardami zawodowymi
– z zasadami etyki zawodowej
– ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru naszej pracy

Cena usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie gdyż zależy od złożoności zlecenia.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Kacelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
ul. Św. Ducha 13
63-200 Jarocin
tel. 62 747 87 79

mgr inż. Ewa Maria Macioszczyk
tel. +48 604 403 870
mgr inż. Anna Roguszczak
tel. +48 506 057 890

e-mail: rzeczoznawcajarocin@gmail.com

Realizacja: ARTFUL